O projektu

Financování

Německé ministerstvo životního prostředí a jaderné bezpečnosti zřídilo program EUKI pro podporu přenosu know-how po Evropě s cílem snížit produkci emisí CO2, které způsobují rozvrat klimatu. Ve městech jsou významným zdrojem emisí CO2 motorová vozidla. Projekt Cyclurban+, financovaný programem EUKI, krom jiného přináší testovací provoz veřejných půjčoven nákladních kol do Brna, Bratislavy a Tartu.

Cena

Zápůjčka je pro uživatele zdarma, uživatel hradí pouze vratnou kauci 2 000 Kč.

Cíle

Cílem projektu je otestovat, jak veřejné (komunitní) půjčovny nákladních kol, kterých po německy mluvících zemí fungují desítky, budou fungovat ve zúčastněných městech. Budeme vyhodnocovat pohyb kol po městě, trasy a zkušenosti uživatelů. Budeme zjišťovat, jaké překážky pro použití nákladního kola ve městě lidé vnímají, a jaký způsob dopravy nákladním kolem nahradili.

Trvání

Provoz půjčovny má zajištěno financování po dobu pěti měsíců, od poloviny února do poloviny července 2021. To je dostatečný čas pro vyhodnocení projektu, načerpání zkušeností, sesbírání dat o zápůjčkách a typech využití. Cílem projektu není realizovat podnikatelský záměr, ale otestovat, jak bude půjčovna fungovat. Je možné, že se během trvání projektu podaří fungování půjčovny zajistit i do budoucna, to však bude vyžadovat finančního partnera.

Kdo za půjčovnou stojí

Projekt Cyclurban+ za Česko řeší brněnská Nadace Partnerství, která v projektu organizuje například vzdělávací semináře pro samosprávy o rozvoji cyklodopravy. Provoz půjčovny pro Nadaci Partnerství smluvně zajišťuje brněnská firma Cargobikes Czechoslovakia, známá především díky nedávnému rozjezdu cyklokurýrních služeb pro řadu kurýrních firem.

Kontakty:

Michal Šindelář, Nadace Partnerství, koordinátor projektu a kontakt pro média, tel. 733 286 101